Eschenburg, Berent

Ort: Stockholm

Handelsmannen Berent Johan Eschenburg, erhöll den 5 april 1722 privilegium att driva tobaksspinneri. Han hade 1717-1722 förestått sin svärmoders ”Lars Hults Enkas Tobaksverk”.

Spinneriet jämte försäljningsboden var belägen i eget hus vid Hornsgatan, kvarteret Rosendal mindre n:r 115, sedermera Adolf Fredriks torg 2, sedermera Mariatorget. fastigheten hade han ärvt efter sin första hustru, Anna Hult (d. 1720).

Mantalslängden av år 1730 nämner att Eschenburg bodde i ovannämnda hus med sin ”kieresta” madam Gustafva Anna Elisabeth Ziervogel, med vilken han gift sig 1721.

Tillverkningen upphörde kring 1730. Eschenburg avled 1737. Boet utvisade endast skulder. Sonen i första äktenskapet, Herman Eschenburg, f. 1716, erhöll den 16 november 1743 tillstånd att återuppta och utnyttja privilegiet i Norrtälje och den 10 september 1753 i Örebro.