Ellers, Richard

Ort: Stockholm

Det privilegium som gavs till Richard Ellers kom att innehas av följande:

Richard Ellers, 1697-1716
Josias Ellers, 1724-?
Christian Josiasson Ellers, 1743-1746
Maria Elisabeth Schultz, 1747-1751
Jöns Sahlsten, 1751-1757
Anna Christina Öhrling, 1758-
Carl Fredrik Ljungström -1786
Hans Frestadius, 1786-1801
Petter Lundgren Andersson, 1801-1821
Jacob Fredrik ljunglöf, 1822-1860
Knut o Robert Ljunglöf, 1860-1915
Svenska Tobaksmonopolet, 1915-