Ekman, N.

Ort: Stockholm

N. Ekman beviljades den 21 januari 1819 tillstånd att bedriva snus- och tobaksfabrik i Stockholm men förefaller ej startat någon verksamhet.