Ekman, J

Ort: Halmstad

Den 21 januari 1819 erhöll J. Ekman privilegium att tillverka snus. Rörelsen var av ringa omfattning och nedlades redan 1822.