Cigarrfabriken Rex, Halmstad

Ort: Halmstad

Majoren Karl Ivan Modigh, född 1857 i Jönköping, ämnade den 7 november 1899 inregistrera en tillverkning av cigarrer och cigarrcigarretter i Stockholm under namn Cigarrfabriken Rex, I. Modigh.
Någon tillverkning kom ej igång utan 1902 flyttade han till Skara där han startade en mindre fabrikation. 1906 flyttade han vidare till Halmstad och drev företaget till 1915 då det inlöstes av Svenska Tobaksmonopolet.

1890 bodde han som löjtnant i Stockholm, kv. Brännaren N:o 9 i Hedvig Eleonora församling rote 11.