Ekeroth, Gustaf

Ort: Jönköping

Klockgjutaren Gustaf Ekeroth erhöll den 14 oktober 1786 privilegium att tillverka snus. Den obetydliga rörelsen nedlades 1792.