Damberg, Anders

Ort: Jönköping

Hökaren Anders Damberg som även var vågmästare beviljades den 26 oktober 1784 tillstånd av hallrätten att driva snusfabrik i Jönköping.
Efter hans död ingick änkan kompanjonskap med bokhållaren och vågmästaren Johan Sandeberg, 1759-1837, vilket bekräftades den 18 april 1789.

Den 11 november 1793 erhöll Sandberg rättighet att ensam fortsätta rörelsen. Sedermera ombildades rörelsen till handelsbolag.
Efter Sandbergs död övergick firman först till dottern, änkefru Maria Westring, som den 9 juni 1837 erhöll privilegium, och den 3 oktober 1845 till hennes son Victor Westring. I slutet av 1850-talet upplöstes företaget.