Ekendahl, Per

Per Agathon Nicolaus Ekendahl, född 18/1 1849 i Dala, Skaraborgs län.

1880 arbetade han som förvaltare i Odensvi vid Högsby.

 

Per flyttar från Gryssebo i Högsby 6/4 1885 och arrenderade  ett indraget regementskrivarboställe i Kroppstad, Ny församling, i Värmland.

Efter giftermålet den 16/7 1885 med Ida Anna Matilda Wollert, född i Fliseryd (Kalmar län) 1858, flyttar även Ida dit.

Svärfadern, förre brukspatronen S.D. Wollert, flyttar även han till Kroppstad i slutet av 1885 och en period bor Pers svåger Svante Arvid även där innan han vidareflyttar till Undenäs i Skaraborgs län.

De båda döttrarna föds under tiden i Kroppstad.

Ellen Emilie Louise f. 1889 i Ny, d. 1990 i Stockhpolm, Oscars förs.

Signe Anna Ulrika f. 1890 i Ny, d. 1962  (på församlingen skriven i Oscars förs. Stockholm)

.

Vid årsskiftet 1892-1893 inflyttar familjen, inklusive svärfadern,  till Kungsholmsgatan 34 där Per får tjänst som kontorschef hos svågern Emil Wollert vid dennes  snusfabrik.

Familjen flyttar till Uppsala och bosätter sig på Dragarbrunnsgatan 63 (kv. Brynhild 1).  Per 1895 startar Ekendahls Snusfabrik som äger bestånd till 1905. Per tituleras disponent.

Hustrun Ida avlider den 22/11 1899 av cancer i bröstkorgen.

Hösten 1904 flyttar Per, döttrarna och tjänarinnan Amanda Sofia Svensson (f. 1870 i Råda, Skaraborgs län, d. 1956 i Matteus förs. Stockholm) till Madesjö,  Nybro Nya 1 o 2. Fastigheten de bor i tillhör Nybro Tändsticksaktiebolag. Oklart om Per har anställning där.

 

Till Lidköping 1914

Familjen flyttar från Lidköping i december 1915 där de bott i Gamla Staden 343

Per, de båda döttrarna och Sofia Amanda Svensson flyttar vid årsskiftet 1915/1916 in i Villa Bergholm (n:r 43) i Fullersta, Huddinge. Dottern Emilie gifter sig 1916 med löjtnanten Claës Gustaf Lijvin, flyttar 1917 till Oskars församling.

Per och Signe och tjänarinnan Sofia Svensson (f. 1870) flyttar den  21/10 1919 till  S:t Paulsgatan 35 B, nb (kv. Wattumannen 20) på Södermalm. Signe arbetar som skrivbiträde.

Flyttar den  13/10 1921 till rote 20 (Narvaroten) Storgatan 36 på Östermalm.

Han avlider den 28/6 1924 av strupcancer och jordfästs av kyrkoherde Bengtsson.

Per, Ida och Signe är begravda på Uppsala gamla kyrkogård, kv 42, nr 1685.

 

Fabrikskopplingar
Ekendahls Snusfabriks A.B.
Wollerts snusfabrik