Egelin, Carl Axel

Grundade Cigarettfabriken Stjernan i Stockholm 1894.

Fabrikskopplingar
Cigarettfabriken Stjernan