Dubois, Otto

Otto Carl Henrik Dubois (född 29/9 1852 i Stockholm) som son till bryggaren Otto Johan Wilhelm Dubois och dennes hustru Emma Gustava Carolina Sofia Ackerman ( f. 22/12 1829 i Stockholm).

Den 20/10 1883 inflyttar han med familj från Mariaroten till Barnhusträdgårdsgatan 21 (kv.Apeln 12).
I familjen finns då hustrun:
Sigrid Maria Eleonora Dahl, (f. 6/11 1855  i fastigheten Drottninggatan 55 i Klara församling, d. 24/5 1936 i Brännkyrka)

1880 startar Otto en tobaksfabrikation där Ottos bror, Hjalmar, 1888 blir prokurist i tobaksfirman.

De hade barnen:

Mary f. 23/2 1884, d. 15/5 1884. Hon avlider 2 år och 22 dagar gammal i hydrcephalus,(vattenskalle) på barnhem.
Curt Otto Ackerman Dubois, f. 24/2 1885 (sedermera styrman), d. 1932 i Landskrona
Georges, f. 30/7 1886. Flyttar till Sydafrika och vistas kring 1911 i Oranjefristaten

Paret Dubois skiljer sig den 22/1 1889 och den 1/2 1889 inflyttar Otto Dubois från Klararoten till Agnegatan 6/ Bergsgatan 13 B (kv. Valnöten 1) på Kungsholmen. Med honom flyttar  sonen Georges
Efter konkursen 1890 återfinns Otto Dubois i bilagan (bok över obefintliga) sedan 22/12 1891. Även sonen överförs till bilagan.

Otto avlider 1908 i London och omnämns i testamentet efter modern, 1908, som aflidne sonen Grosshandlaren Karl Henrik Otto.

Före detta hustrun, Sigrid, avlider på Långbro sjukhus den 24/5 1936. Hon har enligt bouppteckningen inga kända anhöriga och efterlämnar en skuld på vårdkostnader på 7 703 kr och 56 öre.

Hon var skriven på Banérgatan 25 och avled av åderförkalkning och hjärtmuskelinflammation.

 

Underlöjtnanten Hjalmar August Otto Dubois, f. 17/10 1860 i Klara församling i Stockholm, inflyttade den 9/11 1888 från Klararoten till Hantverkargatan 18 B (kv. Fikonträdet 9), Kungsholmen tillsammans med sin hustru Elsa Teresia Dubois /Karsten/, f. 14/2 1868 i Klara församling, Stockholm. De gifte sig den 17/10 1888. I familjen finns även deras dotter Marthe, f. 11/10 1889 i Kungsholmens församling.
Marthe gifte sig den 13/2 1911 med greve Knut Gustav Knutsson Posse (f. 29/3 1886 i Bergkvara) i Gustav Vasa kyrka. De skilde sig den 25/11 1924 och Posse gifte om sig.
Martha avled 1973 och Posse avled 1947.

Den 31/12 1889 flyttar de vidare till Hantverkargatan 16 A/ Scheelegatan 1 (kv. Valnöten 8), och den 1/12 1891 flyttar Hjalmar med hustru och dotter vidare till Frösön.

Den 30/12 1907 skiljer sig Hjalmar och Elsas.

Den 10/9 1918 inflyttar Hjalmar Dubois från Birkaroten (n:r 30) till Kungsklippan 17 A, 17 B/Pipersgatan 14 (kv. Smaragden 8) med ny hustru, Ellen Karolina Amalia Sondén, f. 20/5 1886 i Västara Harg, Östergötland.
Den 2/3 1921 avlider Hjalmar Dubois och hustrun flyttar 3/3 1922 till Rogslösa i Östergötland.

 

 

 

Fabrikskopplingar
Dubois, Otto