Davidsson, Svante Johan

Svante Johan Davidsson, f. 1848 i Karlshamn var fabrikör av tvål m.m.
Han ingick under en period i styrelsen för Zellinger och Skoog AB.

1890 bodde han med familj i Qvarteret Asia n:o 140 i Karlshamn.
Familjen bestod av:
Svante, fabrikant, far
Karolina Johansdotter, f. 1845 i Karlshamn, hustru
John, f. 1873, son, teknisk elev
Emilie, f. 1875
Svante, f. 1878
Axel, f. 1882
Sigfrid, f. 1888

År 1900 bodde familjen i Qvarter Asia n:o 126.
De två äldsta sönerna hade då lämnat hemmet men pigan Anna Maria Petersson, f. 1877 i Ronneby hade tillkommit.

Fabrikskopplingar
Zellinger & Skoog