Damm, Andreas

Andreas Damm föddes 1704 och avled i febersjukdom i oktober 1764 i Göteborgs Kristine församling.
Till yrket var han rådman och tobaksspinnare.

Han var sedan 6 juni 1732 gift med Sofia Wohlfart, f. 1712, d. 1736

De hade barnen:

Albrekt, f. 2/10 1736, död 1754

Efter hustruns död gifte han om sig den 27/4 1737 med Viktoria Maria Kaldiner (1701-1769).
De fick barnen:
Johan Hinrich, f. 1738,. d. 29/4 1798, han blev sedermera handlanden, fabrikör och riksdagsman
Fredrik, f. 4/3 1742, d. 26/3 1796. Han blev sedermera handlanden, fabrikör och riksdagsman.
Johanna Sophia, f. 2/6 1743, d. inom två år
Johanna Sophia, f. 26/5 1745, d. kring 1826

Fabrikskopplingar
Damm, Andreas
Holmgren, Olof
Damm, F., och J.H.