D´Aries, Joseph Louis

Ort: Stockholm

Bokhandlaren i Klara församling, Joseph Louis d´Aries (1749 – 1826) anhöll efter att ha blivit svensk undersåte om tillstånd att driva kardusfabrik. Som skäl anger han att bokhandlaryrket går uselt och att han tidigare aldrig tänkt på att anlägga tobaksspinneri då ”som tobaksfabrikssocieteten befarar och vartill jag icke äger varken hug, kunskaper eller förlag”.

1797 och 1801 publicerade han två skrifter på franska om språkundervisning.
Den 1 februari 1802 beviljades tillstånd. Någon tillverkning tycks aldrig kommit igång. År 1826 avled D´Aries i en ålder av 77 år.