Danielsson, J.F.

Ort: Nybro

Lantmäterieleven Johan Fredrik Danielsson ansökte 1846 att få ta över brukspatron Nils Sandstedts privilegium som utnyttjats i Holsbybrunn utanför Vetlanda.
Han bifogade prover som styrkte att han ”genom gjorda kemiska analyser och försök inhämtat kännedom om såväl erforderliga ingredienser som ock beredningssättet till flera sorters inhemska och utländska snuser”.
Den 24 november 1846 bifölls hans ansökan och hans rörelse ägde bestånd i tre år då den nedlades 1849.