Borell, Enoch

Ort: Nybro

Enoch Eskil Fredrik Borell, född 1854 i Kalmar drev från 1880 en snustillverkning. Den lilla rörelsen nedlades 1882.

1890 var han bosatt i Madesjö, Nybro tillsammans med hustrun Anna Hermina Augusta Brunnér, född 1850 i Ljungby.
I familjen bodde barnen:
Anna Edit Brunnér, dotter i ett tidigare äktenskap, född 1868 i Sankt Sigrfrid, Kalmar län.
Enock Einar Ivar Matheus, född 1878
Tor Eskil Gideon Ingjard, född 1879
Efraim Mendel Werner Napoleon, född 1882.

Reklam i tidningen Kalmar 26/1 1891:

Snus! Snus! Snus!
Då undertecknads Snus nu vunnit erkännande såsom verkligen godt, kan det till ärade förbrukare rekommenderas såsom varande icke allenast af en utmärkt beskaffenhet utan äfven billigt:

Nybro den 1 maj 1880.
Enoch Borell