Cigarr- och Tobaksfabriken Föreningen

Ort: Malmö

Sjökaptenen Nils Werngren, f. 1815 i Malmö, förde under 1850-talet en brigg på Sydamerika.
Där gjorde han bytesaffärer mot tobak och var enligt egen utsago den första som införde brasiltobak för cigarrfabrikation i Sverige.

Kring 1873 grundade Nils Werngren i kompanjonskap med Johan Christoffer Nilsson firman Cigarr- och Tobaksfabriken Föreningen i Malmö.
Fabriken låg på Östergatan 15 i kvarteret Sankt Gertrud 4 i Malmö Caroli församling. Ägarna bodde i gathuset och fabrikationen skedde i gårdshuset.

Nils Werngren blev senare ensam innehavare av företaget som 1890 övertogs av Cigarr- och Tobaksfabriken Unionen i Malmö.

 

1878 års fabriksberättelser uppger 2 ägare, N. Werngren och Joh. C. Nilsson och 63 anställda varav 7 män, 33 kvinnor samt 8 gossar och 15 flickor. Tillverkningen uppgick till 2 674 00 st. cigarrer, samt 26 833 skålpund röktobak.

1881 års fabriksberättelse uppger 2 ägare, N. Werngren och Joh. C. Nilsson och 52 anställda varav  1 verkmästare, 8 män och 24 kvinnor över 18 år samt 7 gossar och 12 flickor. Tillverkningen uppgick till 2 111 800 st. cigarrer, 59 151 skålpund röktobak och             11 351 skålpund snus.

1884 års fabriksberättelse uppger en ägare, N. Werngren och 24 anställda varav nio män och nio kvinnor över 18 års ålder samt tre gossar och tre flickor. Tillverkning uppgick till  639 050 st. cigarrer, 43 358 skålpund röktobak och 7344 skålpund snus.

1890 hade företaget 5 män och 7 kvinnor över 18 år anställda. Tillverkningsvärdet var 32 422 kronor och 78 öre

 

Personkoppling

Nils Werngren

Johan Christoffer Nilsson

 

Produkter

 

Ärligt och Godt

 

Källor:

Pionjär på de sju haven        Charlotte Röing  2020

Fabriksberättelser, Kommerskollegium, Fjärde serien, Riksarkivet

 

Priskurant publicerad före 1890