Cigarr- och Tobaksfabriken Falken

Ort: Malmö

Anders Svensson, född 1867 i Stora Köpinge (Malmöhus län) startade 1898 en tillverkning av cigarrer i Limhamn, Malmö.
1899 flyttades firman till Malmö och den 13 januari 1901 inregistrerades firman Cigarr- och Tobaksfabriken Falken. Den relativt obetydliga rörelsen inlöstes 1915 av Svenska Tobaksmonopolet.

Anders Svensson var gift med Maria Carolina Olsdotter, född 1869 i Husie.
De bodde 1890 i Sankt Pauli församling i Malmö, qvarteret Carl.
1900 bodde de i kvarteret Wäveriet i Malmö Sankt Petri församling.
Familjen hade då utökats med:
Edvin Svante Bernhard, f. 1896
Carl Olof Albin, f. 1898
Gunnar Otto Ernfrid, f. 1899