Cabaret

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigariller med filter tillverkade av Svenska Tobaks AB 1976-1979