Brunstedt, Carl Albert

Ort: Oskarshamn

Carl Albert Brunstedt, f. 1827 i Pataholm, drev från 1850 en obetydlig snustillverkning i fastigheten 58-60 i Oskarshamn. Fastigheten inklusive produktlager brann ner samma år innan försäljningen kommit igång. 1853 startade ny produktion i den återuppbyggda fabriken. Den nedlades redan 1855 då den gått i konkurs.

1860 startar han en fotoatelé i den Estellska gården vid Köpmangatan.

Annons i tidningen Hermoder 1860:

”Fotografisk Atelier
är af undertecknad öppnad uti Estell´ska gården här i staden och emottager der beställningar å alla slags fotografiska arbeten samt porträtteras, jemväl i s.k. panotypi. dagligen till kl. 4 e.m.

Porträtter utföras väl ock till billiga priser.

Oscarshamn i Augusti 1860

Carl Alb. Brunstedt.”

C.A. Brunstedt avflyttar så småningom till Stockholm där han försörjer sig som fotograf.