Blomquist, Carl Fabriksaktiebolag

Ort: Oskarshamn

Fabrikören och handlanden Carl Blomquist (1841-1914) erhöll den 3 augusti 1880 tillstånd att anlägga en snusfabrik på sin tomt n:r 279 vid Klappgränd i Oskarshamn.
Den 1 december 1880 påbörjas produktionen av bland annat Kalmarsnus.

Sommaren 1881 inköper han tomterna 251 och 252 (kv. Svalan) i hörnet av Dammgatan och Bryggaregatan.
En ny snusfabrik är färdig där under 1882.
Tillverkning av snussorterna Victoriasnus, Norrköpingssnus och Kalmarsnus tar fart.

Vid lågkonjunkturen 1886 försätts Carl Blomquist i konkurs i juni samma år. Rörelsen läggs tillfälligt ned.
Den 19 november 1887 övertogs rörelsen av ett aktiebolag med kapitalet 60 000 kronor, senare utökat till 99 000 kronor, under firma Carl Blomquists Fabriksaktiebolag. Största aktieägare var grosshandlaren Johan Julius Jeansson, f. 1831 i Karlskrona.

Styrelsen bestod av bankdirektören Emil Schedin, stadsfiskalen Alexander Emanuel Schyller, f. 1859 i Katarina församling i Stockholm, och bokföraren Karl Hugo Drangel, f. 1853 i Döderhult.

1890 säljer Carl Blomquists Fabriks AB tillverkningsrättigheterna och lagret av Norrköpingssnus till fabrikör Petter Swartz i Norrköping.
Den 7 juli 1890 ersätts Drangel som disponent av handlanden Carl Maurin. f. 1846 i Döderhult.

1893 avgår Emil Schedin och den 27 mars samma år ersätts han av häradshövdingen Ph. Wester.
1898 inträder Theodor Wilhelm Jeansson, f. 1875 i Kalmar, d.1939, som disponent i stället för Maurin.

Carl Blomquist lämnar företaget och flyttar till Stockholm för att bli resanden för W:m Hellgren & C:os tobaksfabrik till cirka 1908.

Ur annons från 1905:

”..samtliga dessa snussorter överträffa alla andra svenska fabrikationer i arom, styrka och hållbarhet”.

Den 1 januari 1913 uppgår företaget i Förenade Svenska Tobaksfabriker i vars bildande Theodor W. Jeansson var mycket aktiv. Han blir också dess verkställande direktör med placering i Stockholm (Se vidare Förenade Svenska Tobaksfabriker). 1915 inlöses allt av Svenska Tobaksmonopolet.

1925 övertas fastigheten av Skandinaviska Korsettfabriken i Stockholm som flyttar sin produktion till Oskarshamn och 1937 byggs fastigheten på med en våning och så småningom används fastigheten till kontor och bostäder.

Produkter
BS-snus
BSA-snus
Kalmarsnus (Blomquist)
Norrköpingssnus
Victoriasnus

Personkoppling
Theodor Wilhelm Jeansson

Carl M E Blomquist

 

 

 

 

Faktura från Blomquist

 

 

Baksida av kuvert från Blomquist