Brockmöller, H.

Ort: Kristianstad

Hans Brockmöller erhöll den 16 februari 1688 resolution att driva tobaksspinneri i Kristianstad. Någon tillverkningsuppgift har ej påträffats.