Billing & Co., Frans J.

Ort: Kristianstad

Specerihandlanden Frans Julius Billing (1828-1896) drev mellan 1882-1888 en cigarrtillverkning under firma Frans J. Billing & Co.
Han ägde fastigheten i kv. Erik Dahlberg 5 vid Döbelnsgatan 6/ Lilla Torg- Västergatan 43.
Den 27 januari 1888 övertogs företaget av kompanjonen Oscar Edward Pettersson (f. 1854 i Åhus). Firman avregistrerades den 1 juni 1891.

Frans Billing blev då handlare med lantmannaprodukter och obetydlig cigarrtillverkning. Han bosatte sig i Enköping och avled där 1896.

Personkoppling
Frans Julius Billing