Bremer Cigarrfabriken, (Göteborg)

Ort: Göteborg

Gustaf Adolf Pöhnitzsch, f. 1866 i Eilenburg i Preussen, var tidigare verkmästare hos Axel Stiberg.
Han grundade själv firman Bremer Cigarrfabriken den 1 augusti 1913.
15 maj 1914 blev Petter Pettersson innehavare av företaget och Pöhnitzsch kvarstod då som prokurist. Företaget inlöstes 1915 av Svenska Tobaksmonopolet.

Gustaf Pöhnnitzsch var gift med Minna Amalie Helfer, f. 1866 i Cölleda i Tyskland.

Båda var medlemmar i Tyska församlingen i Göteborg.