Brelin, Johan M.

Ort: Göteborg

Handelsbokhållaren Johan Mortimer Brelin, f. 1808, var son till den sjökapten Carl Brelin som räddade P.C. Rettig vid ett rån i London.

Johan Brelin hade lärt sig tobakshantverket i Gävle och var i sex år teknisk ledare vid Rettigs tobaksfabrik vid Gubbero i Göteborg.

Han hade skött befattningen till ”principalens fullkomliga nöje”.
Efter tillstånd av kommerskollegium den 7 december 1835 drev han en mindre snus- och tobakstillverkning i Göteborg.
Rörelsen upphörde 1837.