Brandt, Hans (Gävle)

Ort: Gävle

Sedan manufakturisten Hans Brandt 1767 överlåtit sitt tobaksspinnarprivilegium på Samuel Wally & C:o, erhöll han den 11 november 1767 tillstånd att starta ”kardus- och snusverkstad” i Gävle.

1770 meddelas i hallrättsberättelserna att ”Brandt som medellös med egen broder arbetat”. Den obetydliga rörelsen nedlades efter några år och Hans Brandt fick arbete som gesäll vid Jacob Hagtorns tobaksspinneri i Gävle.

Personkoppling
Hans Brandt