Brandt, H. och Öberg, J.

Ort: Gävle

Den tidigare fabriksmästaren vid tobaksspinneriet Morianen, Hans Brandt, och verkledaren vid tobaksfabriken Gestrike Vapnet, Johan Öberg, tilldelades den 19 december 1763 i intressegemenskap privilegium ”på en särskild och ny tobaksfabrik”.

1766 års fabriksberättelse meddelar att fabriken efter Öbergs död 1765 ”råkat i vidlöftighet och Brandt själv i den oförmögenhet, att han ej förmått fortsätta detsamma utan flera medintressenter, varför han försålt sju åttondelar därav till tre handlande, men på hallrätten blivit antydd, att enligt privilegiernas tydliga innehåll, först söka kungliga kollegii höga tillstånd därtill. Sådant har han ännu inte kunnat uppge. Men dess nya intressenter hava, oaktat rättens varning, satt sig i dispositionen och drivit spinneriet genom bemälte Brandt såsom mästare och en daglönare.
Men som därigenom ändå ej hälften så stor tillverkning åstadkommits, som de bägge privilegierna, vid rättighetens förlust, utsätta, så har stadsfiskalen emot Brandt anställt ämbetstalan”.

De tre handlandena var Samuel Walley s:r, f. 1705 i London, d. 1872, Petter Bauman, f. 1724. d. kring 1796, och And. Joh. Wennerberg.
Genom transportprivilegium den 14 februari 1676 erhöll de kommersekollegii stadsfästelse på överlåtelsen.
Företaget fick namnet Samuel Walley & Co.
Hans Brandt erhöll samma år tillstånd att driva egen snus- och kardustillverkning i Gävle (se vidare Brandt, H.)

Den 20 september 1776 utbröt i Samuel Waleys och Jacob Norins sammanbyggda gård en eldsvåda, som fick en fruktansvärd utbredning, som kallades den stora stadsbranden.
106 gårdar och cirka 50 magasin och sjöbodare brann upp. Värdet av det förstörda uppgick till 12 tunnor guld.

Samuel Walley var far till den Samuel Walley som blev chef för kronobränneriet i Strömsbro och han var även delägare i Stenebergs sockerbruk.

Personkoppling
Hans Brandt