Borglin, Jöns O.

Ort: Ängelholm

Jöns Oscar Borglin, f. 1880, hade tidigare varit verkmästare hos B.C. Strandqvist i Hälsingborg.

Den 26 oktober 1914 anmälde han att han ämnade driva cigarrfabrik i Hälsingborg. 1915 överflyttades rörelsen till Ängelholm och var av obetydlig omfattning. Den inlöstes 1915 av Svenska Tobaksmonopolet.

Personkoppling
Jöns Oscar Borglin