Bob, n:r 222

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarrcigarretter tillverkade av Svenska Tobaksmonopolet 1919-1920.