Blommendahl, A.U.

Ort: Växjö

Den tidigare bokhållaren vid Wahlqvists klädesfabrik i Växjö, A.U. Blommendahl (f.1813) fick den 15 april 1837 tillstånd att inrätta en snusfabrik i staden. Rörelsen ägde bestånd till 1838. 1842 begärde han förnyat tillstånd samt önskade förlägga den nya verksamheten till Stockholm. Han återtog ansökan så någon tillverkning syne aldrig kommit igång.