Ahlstrand, J.E., Växjö

Ort: Växjö

J.E. Ahlstrand, f. 1814 hade sedan 1838 drivit tobaksfabrik i Kristianstad.
Den 28 oktober 1844 erhöll han tillstånd att flytta verksamheten till Växjö.
För att ”för bättre utkomst skull” anhöll han om att få flytta fabrikationen till Stockholm vilket bifölls den 30 juni 1846.