Björklind, Anders

Ort: Västerås

Handlanden Anders Björklind erhöll den 29 januari 1799 tillstånd att tillverka snus och karduser i Västerås. Några tillverkningsuppgifter har icke anträffats.