Björk, Herman cigarrfabrik

Ort: Fjälkinge (Kristianstad län)

Herman Björk, cigarrarbetare och soldat, f. 1878 i Trolle-Ljungby anlade år 1900 en mindre cigarrtillverkning i fastigheten 39 Fjälkinge.  Verksamheten inlöstes 1915 av Svenska Tobaksmonopolet.
Antalet anställda var:

1907  5 st

1908  6 st

1909  4 st

1910  6 st

1911  6 st

1912  6 st

1913  6 st

Mellan åren 1907 och 1913 varierade produktionsvärdet mellan 8 800kr och 13 200 kr.

Vid företagets inlösen 1915 begärde Herman Björk 10 000 kr i ersättning

Han erhöll 9 231 kr och 23 öre samt ränta 535 kr och 43 öre.

Personkoppling
Herman Björk