Bergqvist, Carl R.

Ort: Fjälkinge (Kristianstads län)

Förre soldaten Carl Reinhold Bergqvist, f. 2/5 1851 i Köpinge (Kristianstads län) drev mellan 1901-1915 en mindre cigarrtillverkning i Fjälkinge.
Rörelsen inlöstes av Svenska Tobaksmonopolet 1915.

Cigarrtillverkningen skedde i hans hem med flera barnen som hjälp och tillverkning skedde på uppdrag av Bäckaskogs cigarrfabrik.

Faniljen bodde  i Fjälkinge n:o 36.

Familjen bestod av:

Carl Reinhold, f. 1851 i Köpinge, cigarrarbetare, soldat
Elina Persdotter, f. 27/7 1844 i Ivetofta, hustru
Per, f. 19/2 1877 i Trolle-Ljungby, son, cigarrmakare
Tilda, f. 13/11 1881 i Trolle-Ljungby, cigarrmakare
Elof. f. 25/2 1885 i Trolle-ljungby, dräng
Martin, f. 25/4 1888 i Trolle-Ljungby, cigarrmakare