Bergman, John F.I.

John Fridolf Isak Bergman var bokhållare och född i Malmö 1851. Han var en av grundarna till tobaksfabriken Bergman & Gösling i Stockholm. Han lämnade företaget tidigt men fanns kvar i firmanamnet.
År 1890 bodde han som ogift i kv. Barnhuset n:r 14, Adolf Fredriks rote 5 i Stockholm.
År 1894 bodde han vid Humlegårdsgatan 17.

Fabrikskopplingar
Bergman & Gösling