Berglöf, Frans

Häradshövdingen Frans Berlöf föddes 1841 i Hälsingetuna socken.
Han inträdde i styrelsen för Broqvist & C.o 1898. Företaget gick i likvidation året därpå.

1890 bodde han med familj i Charleshill norr om staden Varberg.

Hustru:
Augusta Carlqvist, f. 1851 i Jakob o Johannes församling, Stockholm
Barn:
Erland, f. 1875 i Söderhamn
Inga, f. 1877 i Söderhamn
Lennart, f. 1878 i Söderhamn
Margareta, f. 1886 i Hedvig Eleonora församling i Stockholm.

I hushållet ingick även:

Hofrättsnotarie Erik Anselm Berglöf, f. 1867 i Hälsingetuna. (brorson)
Hofrättsnotarie Lars Erik Gezelius, f. 1864 i Kungsåra, Västmanland.

Fabrikskopplingar
Broqvist, L.P. & C:o