Bergman, Anders

Ort: Göteborg

Buteljören Anders Bergman drev med tillstånd från hallrätten av den 3 december 1771 en mindre snustillverkning i Göteborg. Den obetydliga rörelsen nedlades 1775.