Berg, Anders (Göteborg)

Ort: Göteborg

Hökaren Anders Berg som tidigare drivit snustillverkning i Marstrand beviljades den 29 maj 1800 tillstånd av hallrätten att mala snus i Göteborg. Några tillverkningsuppgifter har ej påträffats.