Bergengren,Sven J.

Ort: Linköping

Sven Johan Bergengren erhöll den 21 januari 1772 privilegium på att driva en snusfabrik i Linköping.
Privilegiet övergick den 8 juni 1776 till Johan Gren. I slutet av 1780-talet avvecklades den obetydliga rörelsen.