Bennich, G., och Sabelfeldt, G.C.

Ort: Tjärstad (Östergötlands län)

Majoren Gustaf Bennich (1779-1857) och hans svåger, ryttmästaren Gustaf Casimir Sabelfeldt (1782-1840) erhöll den 6 oktober 1837 privilegium att inrätta en snusfabrik i Tjärstad.
Rörelsen var av obetydlig omfattning och upphörde 1839. Den var belägen på Gustaf Bennichs egendom Opphem.

Personkoppling
Gustaf Bennich