Baltic – cigaretter

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Baltic tillverkades som röktobak av Svenska Tobaks AB sedan 1974.
Oklart hur länge cigaretterna tillverkades.