Åström, Arvid

Ort: Norrköping

Arvid Åström började 1775 med medgivande från hallrätten att tillverka snus- och karduser i Norrköping.
Efter Åströms död övertog dottern företaget. Den obetydliga rörelsen nedlades 1789.