Aspelin, Thomas Andreas

Thomas Andreas Aspelin, f. 29/9 1767, d. 23/8 1836 på sitt säteri Dåvö i Munktorps socken i Västmanland. Vid sin död var han en av Stockholms rikaste män. I bouppteckningen upptogs 845.951 rdr bko.
Han var son till guldsmeden Jonas Aspelin, f. 1/8 1730, i Brössarp, d. 28/2 1802 samt dennes hustru Ingeborg Wahlberg, f. omkr. 1732 i Simrishamn, d. 5/8 1808 i Ystad.

Han hade syskonen:
Maria Charlotta, f.9/4 1763 i Ystad
Anna Catharina, f. 18/9 1765
Agneta, f. 5/9 1769
Jonas, f. 1771,. d. 1832 guldsmed
Petronella, f. 24/11 1773, d. 21/12 1773
Peter, f. 29/9 1776, d. 1776 tvilling
Dödfödd son 29/9 1776 tvilling

Thomas Andreas gick i skolan i Ystad och blev student i Lund 1784. Han studerade där 1785-1786 och då enbart språk då han var inriktad på att ägna sig åt handel.
Han blev kontorist i Göteborg och sedan grosshandlare i Stockholm. Erhöll burskap 7/7 1801.

Den 29 januari 1810 övertog sockerbruksägaren Thomas Andreas Aspelin tobaksmanufakturen som var belägen vid Hornsgatan 32-Maria Trappgränd 7.
1815 inköpte han Svindersviks gård i Nacka.

Han var gift med Lousie Dybeck sedan 1800, f. 29/10 1780, d. 1859. Hon var dotter till sockerbruksägaren Christian Dybeck och dennes hustru Sophia Lovisa Brück. (Dåvö säteri)

De hade barnen:
Christina Lovisa (Kitty), f. 29/11 1801 i Katarina församling, Stockholm, d. 4/5 1871.
Christina gifte sig den 11/10 1823 på Svindersvik med överstelöjtnanten och kammarherren, greve Carl Axel von Rosen (R.S.O.) (greflig ätt N:r 85), f. 31/1 1790 i Malmö, d. 1/8 1841 i Stockholm. Christina ärvde Dåvö.

Thomas d.y., f. 28/ 1803, d. 2/6 1877

Han blev R.N.O. 1831

Fabrikskopplingar
Aspelin T.A.