Aspelin, Kristian

Kristian Henrik Tomas Aspelin, f. 29 juli 1830 i Stockholm, d. 1919.

Kristian Aspelin var son till Thomas Aspelin d.y. och dennes hustru Jeanna Peterson.
Gick först elementarskolan och blev därefter student i Uppsala 1850 och fortsatte studierna vid Falu bergsskola 1855-1856 och Ultuna lantbruksinstitut 1858-1859.

1860 övertog han skötseln av Fagersta bruk i norra Västmanland och utvecklade det till en ledande industri med ånghammare.
Där tillverkades sågblad, fjädrar och stållinor som gav järnbruket världsrykte.
Sedan 1890 tillverkades även valsade ståltuber, velociped- och kalldragna ångpannerör.
Martinmetoden infördes.

Han kom aldrig att ägna sig åt tobakshantering utan blev istället en framgångsrik bruksman.
Han var fullmäktig i Jernkontoret och ledamot av Andra kammaren 1879-1881 för norra Västmanlands domsaga.
Han var styrelseledamot i Norberg-Risbergs gruv A.B., Gröndals gruv A.B., Granrots gruv A.B. Storgrufe A.B., Storägts grufve A.B. och Norbergs elektrisk A.B.
R.N.O. 23/9 1867., K.Ö. Fr. J.O. 1873

Han var ogift.

1890 bosatt i Frigga 7, Klara rote 2, Brunkebergstorg 13-Vattugatan2.
Kyrkobokförd i Västanfors, Västmanland

Fabrikskopplingar
Aspelin T.A.