Amigo Brasil n:r 52

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarr tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1958-1959.
Täckblad av brasil, omblad av sumatratobak och inlaga av javatobak.
Priset åt 1958 var 2:35 kr för ett 5-pack.