Åmåls Cigarrfabrik

Ort: Åmål

Fabrikören Pehr-Adolf Carlmark var innehavare av en bindgarnfabrik i Åmål. Han grundade 1902 Åmåls Cigarrfabrik som övertogs den 27 april 1903 av sonen Axel Hugo Carlmark (1869-1944).
Den 15 augusti 1907 överläts rörelsen till Pehr Ossian Lundqvist som ändrade namnet till Cigarrfabriken Standard.
(se vidare under denna fabrik)

Familjen Carlmark ägnade sig huvudsakligen åt repslageri och redan 1848 hade han grundat repslageriet P A Carlmark i Åmål. Då hade hans fader Lars Carlmark redan arbetat med rep sedan 1811. Företaget flyttade 1917 till Älvängen och gjorde konkurs 2003.

Personkoppling
Per Adolf Carlmark

 

 

 

Åmåls repslageri.