Äldre Tobaksfabrikerna (Karlskrona)

Ort: Karlskrona

Äldre Tobaksfabrikerna ar en förlängning av Carlscrona Tobaks – Fabrique. Den var belägen vid Östra Köpmangatan 23 i hörnet av Norra Smedjegatan 22 (6:e kvarteret Adlerstén tomt 70 och delar av 34 och 35). De första direktörerna var S.W. Hackson, Fabian Philip, C.J. Humble, J.G. Voigt och J.P. d´Ailly. Senare direktörer var  Carl Henrik Adamsson, Peter Åhsberg (f. 1783, d. 1844), M.A. Svensson och Emanuel Philip. Då rörelsen upphörde 1838 var direktörerna W. Gynter, M. Söderström, P.A. Thörn och P. Åhsberg.

Redan 1794 tillträdde Stephanus Cyrillus Rettig tjänsten som tobaksmästare och kvarblev så till 1826 då han startade en egen tillverkning.

Handlaren Carl Robert Lovén (f. 1/5  1784) övertog enligt köpebrev från den 19/12 1841 lokalerna och inventarierna och erhöll den 14/5 1842 tillstånd att fortsätta rörelsen. 1861 överläts rörelsen på konsul Carl Emil Åhsberg (1826 – 1890). Carl Emils mor var syster till Carl Lovén. Senare upptogs Carl Emils son Emil Lorentz (f. 1858) som kompanjon.

År 1883 övertogs C.J. Hultmans Tobaksfabrik AB och då bildades den 25 maj 1883 Äldre Tobaksfabrikernas Aktiebolag med ett aktiekapital på 108.750 kronor. Styrelsen bestod av Carl och Emil Åhsberg, Johan Alfred Bergqvist, apotekaren Johan Axel Theodor Borgström (1841 i Malmö. d. 1918 i Karlskrona),och Gustaf Ohlsson. J.A. Bergqvist utträdde redan 1883 och ersattes av konsul Wilhelm Lorentz Thörn (1828 – 1915).

Konkurrensen från den expanderande Rubenska tobaksfabriken gjorde att Äldre Tobaksfabrikerna AB kom på obestånd och den 17/8 1888 sattes den under administration.  Emil Åhsberg avflyttade från Sverige och avled 1938 i Wiesbaden. Fabriken och fastigheten vid Östra Köpmangatan 23 övertogs den 28/4 1890 av Wilhelm Thörns son, Arvid Thörn (1860 – 1900), som drev företaget vidare under firma Äldre Tobaksfabrikerna , Arvid Thörn, fram till år 1898 då tillverkningen lades ned.

Schultz privilegium hade då ägt bestånd i 168 år.

Produkter:

Cigarrer:

El Monitor
Regatta
Irma

Röktobak:

Blå Tupp
Carlskrona Vapen
Lejonet

Snus:

Sjöbohms Blandning

 

 

 

 

 

Personkoppling:

 

 

 

Carl Emil Åhsberg

 

 

 

Östra Köpmangatan 23 / Norra Smedjegatan 22