Åberg, J

Ort: Karlskrona

Snickarmästaren J. Åberg fick 1805 hallrättens tillstånd att anlägga en tobaksframställning. Rörelsen var av ringa omfattning och nedlades 1812 efter att råkat på obestånd.