Åkerlund, Rudolf

Rudolf Emanuel Åkerlund föddes den 1/10 1863 i Gustaf Adolfs församling i Sundsvall
1890 bodde han som gift i 3:dje Qvarteret i Gävle med hustrun Julia Johanna Gjers, f. 1862 i Forsmark, Uppland samt pigan Anna Karolina Kristina Österberg, f. 1872 i Gävle.

1890 bodde familjen på samma tomt som cigarrfabriken, tomt 26/II i Gävle.
Familjen hade då utökats med sönerna Gustaf Emanuel, f. 1891 i Gävle och Erik Rudolf Gunnar, f. 1897 i Gävle.

Den 31/10 1916 inflyttar han med ny hustru, Ada Viktoria Åkerlund, (f. Rydvall 3/9 1883 i Fellingsbro), på Hornsgatan 33 – Adolf Fredriks Torg 2,
1 tr. (kv. Rosendal mindre 15, Adolf Fredriks torg 2). Sonen Erik bor även där och är stdernade vid Norra Latin.
I familjen bodde även handelsbiträdet Edit Augusta Wihlborg, f. 21/6 1894 i Skållerud, Älvsborgs län.
Rudolf Åkerlund titulerade sig då som grosshandlare.

Paret, inklusive Edit, flyttade den 5/10 1917 vidare till rote 4 (Kungsholmsroten) och återfinns i Stockholms Adresskalender från 1920 boende på Handtverkargatan 10, 4 tr ö.g.
(kv. Vindruvan 28,29) fortfarande med titel grosshandlare. I hushållet bor dessutom sonen från tidigare äktenskap Erik Åkerlund.

10/9 1919 flyttar Edit till rote 6, Observatorieroten.
9/12 1919 flytar Erik till rote 5, Teknologroten
11/10 1920 flyttar Rudolf och Ida till rote 8, Roslagsroten.

Fabrikskopplingar
Gefle cigarrfabrik