Åhström, Sven Herman

Sven Herman Åhström föddes 1853 i Kristianstad.
Han arbetade 1890 som järnvägskamrer i Gävle. Han bodde då med familjen i 1:a Qvarteret Östra delen i Gävle.
Familjen bestod 1890 av Sven Herman själv samt:

Siri Everlöf, hustru, f. 1864 i Gävle
Anna Maria Augusta, dotter, f. 1885
Nils Hjalmar Oskar, son. f. 1887
Rut Edit, dotter, f. 1890

samt pigan
Brita Kristina Lindberg, f. 1866 i Valbo

1908 var Sven Åhström kontorschef hos P.C. Rettig & C:o och valdes då in i styrelsen för AB Matanzas.

Fabrikskopplingar
Matanzas, AB
Rettig & Co, P.C., Gävle