Zachau, Christoffer

Christoffer Zachau levde mellan 1717-1794.
Han var sannolikt son till köpmannen Daniel Zachau och dennes hustru Lucia Hilekin som vigdes i Storkyrkoförsamlingen i Stockholm den 19/7 1698.
Christoffer blev handelsman i Stockholm men flyttade senare Mariestad.

Han fick där sonen Christopher som vigdes med Anna Thalena Busck (Busch) den 29/3 1785 i deras hem i Uddevalla.
De fick barnen:
Anders Daniel, f. 27/1 1787
Carl Fredrik, f. 22/5 1788
Catharina Charlotta, f. 26/7 1789
Christina Rebecka, f. 19/3 1791
Anna Britta, f. 13/6 1792
Helena, f. 12/8 1793
Christina Ulrica, f. 17/9 1795
Johanna Thalena, f. 31/7 1796
Carolina Barbara, f. 4/12 1797
Augusta Wilhelmina, f. 1/8 1799

Carolina Barabra gifte sig den 27/11 1825 med bakhandlaren Lorens Dahlgren.
Catharina Charlotta avled den 27/5 1827 i nervfeber i en ålder av 37 år.
Johanna Thalena avled samma dag som sin syster, även hon i nervfeber i en ålder av 30 år.
Anna Britta avled den 5/6 1827 i nervfeber i en ålder av 35 år.
Nervfeber var den dåvarande benämningen på tyfus (salmonella typhi)

Christopher Zachau var rådman och handelsman i Uddevalla.

Zachauska gården (kv Svanen 1 o 2) i Mariestad.

Området mellan Staden och Tidan betecknas före stadsbranden 1693 som ”Konungs-Trädgården”. Efter branden ersattes denna av nyutlagda tomter. Yllefabrikören Christoffer Zachau förvärvade här 1760 en gård, som året därpå bebyggdes med ett bostadshus av tegel mot Västerlånggatan, nuvarande Västra Skolgatan. Samtidigt om- och tillbyggdes ekonornibyggnaderna mot gården. Huvudbyggnaden mot Västra Skolgatan är uppförd i en våning med ursprunglig frontespis mot gatan och har brutet tak av tegel och plåt med valmat övre fall. Fasaderna är putsade och ljusgulfärgade. Under huset finns kryssvälvda källare. Huset tillbyggdes 1923 mot söder. Mot Trädgårdsgatan ligger ett långsmalt timrat tvåvåningshus med reveterade och grågulfärgade fasader. Dess stomme utgörs av en loftbod – möjligen äldre än huvudbyggnaden -som senare har ombyggts till bostadshus. Gården avgränsas mot Tidan av ett nästan kvadratiskt, timrat, reveterat och gråkalkat envåningsbostads- och uthus, sannolikt också från 1700-talet. Det uppges 1814 vara bränneri och brygghus. Gården avgränsas mot söder av enlåg uthuslänga av senare datum. Zachauska gården – i vilken Mariestads apotek var inrymt mellan 1822 och 1895 – bevarar ännu väl karaktären av borgargård från 1700-talet.

Fabrikskopplingar
Paulin, Aron